2012-12-26

Köszönet a felajánlott 1%-ért


A Jászi Oszkár Egyesület, a Magyarországi Nagyoriens nevében is, ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik befizetett adójuk 1%-ával egyesületünket támogatták. Közhasznú egyesület lévén e kapott összeget szintén közhasznú célokra fogjuk felhasználni, ennek módjáról a közgyűlés dönt, az eredményről pedig hírt adunk.
Mégegyszer, köszönjük és mindenkinek békés, boldog Újévet kívánunk.
JOE
Jászi Oszkár Egyesület

2012-05-31

Jászi Oszkár Egyesület közhasznúsági jelentés 2011


Jászi Oszkár Egyesület

(Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület)

Közhasznúsági jelentés
2011

A SZERVEZET ALAPADATAI:

NÉV:                    MAgyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár páholy egyesület,
 röviden: Jász Oszkár  Egyesület
Címe:                   1032 Budapest, Visegrádi utca 60.

Alapítási éve:       2006
Tevékenysége:     Egyéb kulturális tevékenység

Adószám:             18127320-1-41
KSH:                    18127320   9499   529   01
KSH Azonosító:   701390
Bírósági bejegyzés száma: 12320


Bankszámla szám: 12010501-00155437-00100000
Az Egyesület céljai
Jászi Oszkár nevének megválasztásával jelezni kívántuk, hogy egyesületünk elsődleges célja a magyar és európai társadalom, a politikai, gazdasági, kulturális folyamatok vizsgálata, analízise és feldolgozása. Kötelességünknek tekintjük, hogy a fejlődés érdekében megnyilvánuljunk. Egyesületünk elve kizárja a hétköznapi pártpolitikára vonatkozó megjegyzéseket, de lehetőségünk van a társadalmat érdeklő általános vagy egyedi kérdésekről nyilatkozni, véleményünket a közvélemény elé tárni. Hiszünk abban, hogy új, másfajta megközelítésben hasznosak lehetünk egy-egy társadalmi probléma megoldásában.

2011 folyamán történt közhasznú tevékenység
Konferenciák:
A magyarországi és európai társadalmi folyamatainak analízise, ezzel kapcsolatos konferenciák szervezése, kiadványok készítése. Témáink kerülik a hétköznapi politika vizsgálatát, csupán a társadalomban történő történelmi, vagy jelenlegi állapotokat elemzi.

Éves szinten 12 konferenciára került sor,
Alapkérdéseiben:  Egyes szakmák és szakmai intézmények társadalmi felelőssége kérdésében
- Média, Építészet, Orvostudomány, Jog, Zene, Gazdasági Társaságok, stb
Ezen kívül francia szakértők és Franciaország magyarországi nagykövete közreműködésével:
- Európai polgár
- Laicitás, egyház, állam
címmel rendezett két konferencia

Magyarországi és nemzetközi kapcsolat fejlesztése:
Hasonló folyamatokkal foglalkozó egyesületekkel, társaságokkal kapcsolatfelvétel, témák megosztása, kölcsönös, együttes munkák.
- Francia, belga, osztrák, román, szlovén, lengyel találkozók

Segítségnyújtás:
A cigánygyilkosság életbenmaradt áldozatának továbbtanulását anyagi eszközökkel segítjük.


Az egyesület kifejezetten elzárkózik bármilyen párt anyagi vagy más jellegű támogatásától, és semmilyen jogcímen nem fogad el párttámogatást.

Vagyoni kimutatás:
Cél szerinti:
Az Egyesület bevételei:

Az Egyesület bevételei : 2011 folyamán kizárólag tagdíjakból illetve a tagok önkéntes pénzügyi adományaiból szerzett bevételt:
Tagdíj bevételek: 80 000 Ft.
Tagoktól segítség továbbutalásra: 30 000 Ft.

Kiadásai:
Adományozás továbbtanulás segitésére, 1 személy:  30.000 Ft
Fogyóeszközök: tisztitószerek, irodai papír, levelezés, bank költség: 50.000 Ft

Záró egyenlegek 2011.12.31-én:
Bank:   122 425 Ft.
Pénztár: 62 430 Ft.

Költségvetési elszámolás:
Az Egyesület alapítása óta 2012 évig semmilyen állami vagy egyéb támogatásban nem részesült.
Az egyesületnek tárgyi eszköze nincsen.


Budapest, 2012-05-28 Dávid András
Elnök
 Statisztikai számjel
1 8 1 2 7 3 2 0 9 4 9 9 5 2 9 0 1


SZERVEZET MEGNEVEZÉSE
Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy  Egyesület

SZERVEZET CÍME
1032. Budapest, Visegrádi utca 60.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE EREDMÉNYKIMUTATÁSA2011.
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2012-05-28
a társadalmi szervezet vezetőjeStatisztikai számjel
1 8 1 2 7 3 2 0 9 4 9 9 5 2 9 0 1
SZERVEZET MEGNEVEZÉSE
Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy  Egyesület
SZERVEZET CÍME
1032. Budapest, Visegrádi utca 60.

EGYSZERES KÖNYVVITELT  VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK  MÉRLEGE
2 0 1 1 ÉV
az adatok E Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 0 0
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 0 185
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 0   185                  
10. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 0 185

12. D. Saját tőke (13.-15. sorok) 0 185
13. I. INDULÓ TŐKE 0 155
14. II. TŐKEVÁLTOZÁS
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV.TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 0 30
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
19. TARTALÉK
20. E. Céltartalék 0 0
21. F. Kötelezettségek (18.-19. sorok) 0 0
22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+24. sor) 0 185
Keltezés: Budapest, 2012-05-28
A társadalmi szervezet vezetője


Statisztikai számjel
1 8 1 2 7 3 2 0 9 4 9 9 5 2 9 0 1
SZERVEZET MEGNEVEZÉSE
Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy  Egyesület ( Jászi Oszkár Egyesület )
SZERVEZET CÍME
1032. Budapest, Visegrádi utca 60.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 0 1 1 ÉV
az adatok E Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (2.-10. sor) 0 80
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.sor) 0             80
3. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 0 0
4. a)  alapítótól
5. b)  központi költségvetéstől                    0 0
7. c)  helyi önkormányzattól
6. d)  egyéb
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
10. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
11. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 80
12. 5. Egyéb bevételek 0
13. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 30
14. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (15.+16.sor) 0 0
15. 6. Pénzügyileg rendezett bevétel 0 0
16. 7. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0
17. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 0 80
18. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (19-+22.sor) 0 50
19. III. Rákordításként érvényesíthető kiadások 0 50
20. IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
21. V. Ráfordítást jelentő elszámolások
22. VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 30
23. E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (24.+28.sor) 0 0
24. III. Rákordításként érvényesíthető kiadások
25. IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
26. V. Ráfordítást jelentő elszámolások
27. VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
28. VII. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
29. F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (D+E) 0 50
30. G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( I-(III+IV+V) ) 0 30
31. H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (II-(VI+VII) 0 0
32. I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+II)-(III+IV+V+VI+VII) 0 0
33. J. FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 0 0
34. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (I+J) 0 30


Keltezés: Budapest, 2012-05-28
a társadalmi szervezet vezetője
2012-02-29

1% Jászi Oszkár Páholy

Kedves olvasónk!
Adójának 1%-ról rendelkezhet úgy, hogy azt a Jászi Oszkár szabadkőműves egyesület kapja.

Adószámunk: 18127320-1-41

Az így kapott összeg felhasználásáról részletes beszámolót közlünk.
Köszönjük hozzájárulását!