2014-06-15

A Jászi Oszkár Egyesület tevékenysége 2014 folyamán

A felsorolt tevékenységek az egyesület rendszeres működésén felül tervezett és folyamatosan változó extra programok.

- Rozsda Endre festőművész
kiállítása a Ludwig Múzeum rendezésében, az MNG-ben
a kiállítás megtekintése után személyes beszámoló Rozsda Endréről, aki a francia Grande Loge-ban működő Martinovics páholy tagja volt.

- Solstice d'été
Részvétel a tradicionális nyári Napforduló ünnepen, Bécsben, melyen az Osztrák Nagyoriens meghívására veszünk részt.

- Ég és Föld
Előadás a zenről és meditációs gyakorlat egy vitorláshajón.  :)

- Limnológia
Ismét meglátogatjuk a MTA tihanyi Limnológiai Kutatóintézetét.





A Jászi Oszkár Egyesület tevékenysége a 2013 év folyamán


Az Egyesület elsődleges célja és 2013 folyamán történt tevékenysége:
A Bírósági végzéssel összhangban, a szervezet célja: találkozók, konferenciák szervezésével ismeretterjesztő, kultúrális, oktatási, kutatási, szociális, jogvédő és nemzetközi tevékenység folytatása.
A szervezet célja szerinti besorolása: Kulturális tevékenység
A magyarországi és európai társadalmi folyamatainak analízise, ezzel kapcsolatos konferenciák szervezése, kiadványok készítése.

Éves szinten:
Magyarországi és nemzetközi kapcsolatok:
- A Kelet- és Közép Európai Régió adogmatikus egyesületének munkáját segítve, részt vettünk a szervezet Párizsban és Bécsben tartott megbeszélésein.
- Az Európa Tanács meghívásának eleget téve, màsodik éve, második alkalommal meghallgatáson vettünk részt, Manuel Barroso elnök vezetésével az Unió részér
ől. BEPA
- Háromszor látogattuk meg társszervezetünk munkáját Bécsben, GOÖ, és egyeztettük közösnek mondható céljainkat és a módszereket ezek eléréséhez.
Folytatjuk munkánkat melynek további célja a magyar társadalom vizsgàlata
Magyarország:
10 konferenciára került sor,
Alapkérdés
: Az előző évi konferenciákhoz kapcsolódóan:
Az előadók értékelése személyes szerepükről, munkájuk folyamán, felelősségük a társadalomban: Magyarorszàg kelet és nyugat hatàràn,
Az egyén szerepe az Európai Unióban
Konferencia a Kaposvári Megyei Könyvtárban:
- Európai polgár

Témáink kerülik a hétköznapi politika vizsgálatát, csupán a társadalomban történő történelmi, vagy jelenlegi változásokat, állapotokat elemzi.
Az egyesület kifejezetten elzárkózik bármilyen párt anyagi vagy más jellegű támogatásától, és semmilyen jogcímen nem ad és nem fogad el párttámogatást.

Jászi Oszkár Egyesület Közhasznúsági jelentése 2013

Közhasznúsági Jelentés
a Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület 2013. évi egyszerűsített beszámolójához
A Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület
2007. 01. 07-én kezdte meg működését. A szervezet közhasznú tevékenységet végező társadalmi szervezet.
Végzés szám: Pk. 61088/2006/2
Képviselő: Dávid András
Székhelye: 1133 Budapest, Visegrádi utca 60.

Az társadalmi szervezet célja:
Találkozók, konferenciák szervezése, ismeretterjesztő, kulturális, szociális, jogvédő és nemzetközi tevékenység folytatása.
Cél szerinti besorolás: kulturális tevékenység

Cél szerinti kimutatás 2013. év (e Ft)

Cél szerinti bevételek
238
Cél szerinti kiadások
59
Tárgyévi eredmény
179


Vagyoni mozgások 2013. év (e Ft)

Bevételek
238
Az egyesület 2013. évi működése alatt a pénzügyileg rendezett bevétele
238
Tagdíj
105
1%-os felajánlás
133
Kiadások
59
A pénzügyileg rendezett kiadások
59
Igénybe vett szolgáltatások /posta, bankköltség, előadás szervezés/
59




Pénztár és Bank egyenlegek 2013. év (e Ft)

Bank nyitó
311
Bank záró
468

Költségvetési és támogatási kimutatás

Költségvetési elszámolás:
A társadalmi szervezet 2013-ban 133 e Ft 1% felajánlást kapott.

A támogatásokat ezúton is köszönjük minden támogató magánszemélynek és szervezetnek.

Nyújtott juttatás
A társadalmi szervezet nem nyújtott juttatást 2013-ban.

A társadalmi szervezetnek nincs tárgyi eszköze.


Budapest, 2014. május 29.



Dávid András
elnök




A szervezet alapadatai:
  1. Elnevezés: Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület
  1. Képviselő: Dávid András
  1. Székhely: 1133 Budapest, Visegrádi utca 60.
  1. Levelezési cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 60.
  1. Adószám: 18127320-1-41
6. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: PK. 61088/2006/2,
2007. 01. 09.

Statisztikai számjel
1
8
1
2
7
3
2
0
9
4
9
9
5
2
9
0
1


SZERVEZET MEGNEVEZÉSE
Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület






SZERVEZET CÍME



























1133 Budapest, Visegrádi utca 60.
















KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE EREDMÉNYKIMUTATÁSA


2013. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2014. május 29.




































a társadalmi szervezet vezetője

Statisztikai számjel








1
8
1
2
7
3
2
0
9
4
9
9
5
2
9
0
1






SZERVEZET MEGNEVEZÉSE











Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület






SZERVEZET CÍME




























1133 Budapest, Visegrádi utca 60.






































KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE







2
0
1
3
ÉV
































az adatok E Ft-ban
Sor-szám
A tétel megnevezése












Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b


















c
d
e
1.
A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)













0

0
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK




















3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
























4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK










5.
B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)

















311

489
6.
I. KÉSZLETEK




























7.
II. KÖVETELÉSEK


























8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK


























9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK





















311

489
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások

















0

0










































11.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)





311

489























12.
D. Saját tőke (13.-15. sorok)

















311

489
13.
I. INDULÓ TŐKE























185

310
14.
II. TŐKEVÁLTOZÁS


























16.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK


























17.
IV.TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

















126

179
18.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG




















19.
TARTALÉK




















20.
E. Céltartalék

























0

0
21.
F. Kötelezettségek (18.-19. sorok)













0

0
22.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK








23.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK





0

0
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások



















0










































25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+24. sor)
311

489












































Keltezés: Budapest, 2014. május 29.




































A társadalmi szervezet vezetője


Statisztikai számjel







1
8
0
4
0
5
1
3
9
3
1
2
5
2
1
0
1






SZERVEZET MEGNEVEZÉSE










Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület








SZERVEZET CÍME















1133 Budapest, Visegrádi utca 60.


































KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA






2
0
1
3
ÉV

































az adatok E Ft-ban
Sor-szám
A tétel megnevezése










Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b


















c
d
e
1.
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (2.-10. sor)
183

238
2.
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.sor)
183

238
3.
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
102

133
4.
a) alapítótól




























5.
b) központi költségvetéstől















102

133
7.
c) helyi önkormányzattól




















6.
d) egyéb
































8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás












10.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel



11.
4. Tagdíjból származó bevétel













80

105
12.
5. Egyéb bevételek























1



13.
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
0

0
14.
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (15.+16.sor)
0

0
15.
6. Pénzügyileg rendezett bevétel
0

0
16.
7. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0

0
17.
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)













183

238
18.
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (19-+21sor)
57

59
19.
III. Rákordításként érvényesíthető kiadások
57

59
20.
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások



21.
V. Ráfordítást jelentő elszámolások



22.
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0

0
23.
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (24.+28.sor)
0

0
24.
III. Rákordításként érvényesíthető kiadások



25.
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások



26.
V. Ráfordítást jelentő elszámolások



27.
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások



28.
VII. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei



29.
F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (D+E)
57

59
30.
G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( I-(III+IV+V) )
126

179
31.
H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (II-(VI+VII)









0

0
32.
I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+II)-(III+IV+V+VI+VII)
0

0
33.
J. FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ
0

0
34.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY (I+J)
126

179









































Keltezés:
Budapest, 2014. május 29.

































a társadalmi szervezet vezetője