2013-06-03

Jászi Oszkár Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012

Jászi Oszkár Egyesület
(Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület)
Közhasznúsági jelentés
2012
A SZERVEZET ALAPADATAI:
NÉV: Az Egyesület
Címe: 1032 Budapest, Visegrádi utca 60.
Alapítási éve: 2006
Tevékenysége: Kulturális tevékenység
Adószám: 18127320-1-41
KSH: 18127320 9499 529 01
KSH Azonosító: 701390
Bankszámla szám: 12010501-00155437-001000003
Statisztikai számjel
1 8 1 2 7 3 2 0 9 4 9 9 5 2 9 0 1
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012.
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló
Keltezés: Budapest, 2013-05-28

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE
2 0 1 2 ÉV
az adatok E Ftban
Sorszám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 0 0
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 185 311
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 185 311
10. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 185 311
12. D. Saját tőke (13.-15. sorok) 185 311
13. I. INDULÓ TŐKE 155 185
14. II. TŐKEVÁLTOZÁS
16. III. LEKÖTÖTT
TARTALÉK
17. IV.TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
30 126
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
19. TARTALÉK
20. E. Céltartalék 0 0
21. F. Kötelezettségek (18.-19. sorok) 0 0
22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+24. sor) 185 311
Keltezés: Budapest, 2013-05-28

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 0 1 3 ÉV
az adatok E
Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (2.-10. sor) 80 183
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.sor) 80 182
3. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 0 0
4. a) alapítótól
5. b) központi költségvetéstől 0 102
7. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
10. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
11. 4. Tagdíjból származó bevétel 80 80
12. 5. Egyéb bevételek 0 1
13. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 30 0
14. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (15.+16.sor) 0 0
15. 6. Pénzügyileg rendezett bevétel 0 0
16. 7. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0
17. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 80 183
18. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (19-+22.sor) 50 57
19. III. Rákordításként érvényesíthető kiadások 50 57
20. IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
21. V. Ráfordítást jelentő elszámolások
22. VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 30 0
23. E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (24.+28.sor) 0 0
24. III. Rákordításként érvényesíthető kiadások
25. IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
26. V. Ráfordítást jelentő elszámolások
27. VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
28. VII. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
29. F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (D+E) 50 57
30. G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( I-(III+IV+V) ) 30 126
31. H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT
EREDMÉNY (II-(VI+VII)
0 0
32. I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+II)-(III+IV+V+VI+VII) 0 0
33. J. FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 0 0
34. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (I+J) 30 126
Keltezés: Budapest, 2013-05-28

Célok:
Az Egyesület elsődleges célja és 2011 folyamán történt tevékenység:
A Bírósági végzéssel összhangban, a szervezet célja: találkozók, konferenciák szervezésével
ismeretterjesztő, kulturális, oktatási, kutatási, szociális, jogvédő és nemzetközi tevékenység
folytatása.
A szervezet célja szerinti besorolása: kulturális tevékenység
A magyarországi és európai társadalmi folyamatainak analízise, ezzel kapcsolatos
konferenciák szervezése, kiadványok készítése.
Témáink kerülik a hétköznapi politika vizsgálatát, csupán a társadalom történelmi, vagy
jelenlegi állapotát elemzi.
Éves szinten:
Magyarországi és nemzetközi kapcsolatok:
- A Kelet- és Közép Európai Régió adogmatikus egyesületének munkáját segítve, részt
vettünk a szervezet Bukarestben, (Románia) tartott éves közgyűlésén, AAECE Assotiation
Adogmatique d'Europe Centrale et de l'Est
- Valamint az előző folyódmányaként részt vállaltunk az Európai országok adogmatikus
gondolkodóinak szervezetének létrehozásában, többszöri alkalommal Brüsszelben (Belgium)
és Párizsban (Franciaország). AME
- Végül Az Európa Tanács meghívásának eleget téve, meghallgatáson vettünk részt, Manuel
Barroso elnök vezetésével az Unió részéről. BEPA
- Háromszor látogattuk meg társszervezetünk munkáját Bécsben, GOÖ, és egyeztettük
közösnek mondható céljainkat és a módszereket ezek eléréséhez. ( Szociális problémák, és a
személyes szabadság védelme)
Folytatjuk munkánkat melynek további célja a magyar társadalomban működő
Magyarország:
10 konferenciára került sor,
Alapkérdés: Az előző évi konferenciákhoz kapcsolódóan:
Az előadók értékelése személyes szerepükről, munkájuk folyamán, felelősségük a
társadalomban: - Orvos, sejtkutató, filmproducer, jogász, író
Az egyén szerepe az Európai Unióban
- Európai polgár
- Laicitás, egyház, állam
- Polgárság, értelmiség, a társadalom hajtómotorja
Az egyesület kifejezetten elzárkózik bármilyen párt anyagi vagy más jellegű támogatásától, és
semmilyen jogcímen nem fogad el párttámogatást.7
Vagyoni kimutatás:
Cél szerinti:
Az Egyesület bevételei:
Az Egyesület bevételei : 2012 folyamán tagdíjakból illetve 1 %-ból szerzett bevételt:
Tagdíj bevételek: 80 000 Ft. 2012
1 %: bevétel 101 622 Ft. 2012 ( 2011-es bevallásokból, 2012-ben folyósítva)
Kiadásai:
Fogyóeszközök: tisztitószerek, irodai papír, levelezés, bank költség: 51.000 Ft 2012
Bankköltség: 5802 Ft. 2012
Záró egyenlegek 2011.12.31-én:
Bank: 122 425 Ft.
Pénztár: 62 430 Ft.
BANK ZÁRÓ 2012.12.31-ÉN: 310 000 Ft.
Pénztár záró 2012.12.31-én: 1 477 Ft.
Költségvetési elszámolás:
Az 1%-os támogatás közhasznú felhasználása:
Mivel ennek kifizetése 2012 novemberében történt, ez az összeg a mai napig nem lett
felhasználva, hanem tartalékként, került tovább 2013-as évi felhasználásra.
Az Egyesület alapítása óta 2012 évig semmilyen állami vagy egyéb támogatásban nem
részesült.
Az egyesületnek tárgyi eszköze nincsen.
Budapest, 2013-05-28 Dávid András
Elnök

2013-02-04

1% a Jászi Oszkár Páholynak


Kedves olvasónk!
Adójának 1%-ról rendelkezhet úgy, hogy azt a Jászi Oszkár szabadkőműves egyesület kapja.

Adószámunk: 18127320-1-41

Az így kapott összeg felhasználásáról részletes beszámolót közlünk.
Köszönjük hozzájárulását!