2006-10-08

Szabadkőműves Dollár VI.
1789 December 14 -én - Jefferson ellenzésének ellenére -, megalapították Nemzeti Bankot.
Adoptálták a dollárt mint az új nemzet törvényes fizetőeszközét.

A dollár jelképe a nagy „S” betű kettős függőleges vonallal áthúzva. Az „S-t” egy régi Spanyol pénzérméről kölcsönözték, míg a két függőleges vonal nazarenus ikeroszlopait szimbolizálja, melyet a szabadkőművesek inkább „Boáz”és „Jákin” néven tisztelnek, Salamon Templomának ikeroszlopai után.


A dolláron látható a „Great Seal” (A Nagy Pecsét) Az Egyesült Államok létrejöttére gyakorolt szabadkőműves, rózsakeresztes és egyéb ezoterikus befolyást nagyrészt az ország pecsétjével magyarázzák. A határozat a pecsét elkésztésére 1776-ban született. a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának napján, de csak 1782-ben fogadták el a végleges terveket.

A fejoldalon az amerikai sas látható, felette a dicsőség felhőjébe burkoltan tizenhárom ötágú csillag Salamon-pecsét alakjába rendezetten - ez képviseli a tizenhárom államot. Egyik karmában a sas olajágat tart, amelyen tizenhárom olajbogyó van, a másikban meg egy köteg nyílvesszőt, e kettő a háború és a béke jelképei., egy zászlón ez olvasható: „E Pluribus Unum” (Sokból egy) ami világos utalás a tizenhárom államból lett nemzetre.
Az olajágak a dolgok békés, diplomatikus megoldására utal, a sas feje is ez irányba tekint,
de a másik karmában ott a nyílvessző köteg arra az esetre ha a békés megoldás nem lehetséges. A sas farkának kilenc tolla jelenti a az Isteni kegyelem lejövetelét, alászállását. Amikor Angelus csenget, a csengő kilencszer szólal meg.


A pecsét túloldala sokkal nyilvánvalóbban ezoterikus. A csonka piramis tizenhárom szintje ismét a tizenhárom államra utal, ám maga a csonka gúla azt a veszteséget képviseli, amelyet az ősi bölcsesség elvesztése jelent. A piramis négy sarka az égtájak négy pólusa, a legalsó szinten vagy itt, vagy ott vagyunk, de ha felfelé haladunk, a csúcsban összpontosulunk, eggyé válunk. A piramis felett - a csúcs helyén - ott lebeg a gyakori ezoterikus szimbólum, Isten mindent látó szeme egy fénysugarakkal körülvett háromszögben. A piramis mögött sivatag van, előtte növények nőnek. A sivatag Európa viharos, háborús múltja, ahonnan az új állam kiemelte magát, az ész és értelem és nem a hatalmi erő nevében. A piramis előtt a virágzó életteli jövő.

Véletlen vagy nem, a 13 alapító államnak, - kolóniának - is van szimbolikus értelmezése,
A 13-as az újjászületés és átváltozások száma, Az utolsó vacsorán résztvevők száma is 13 volt, 12 apostol és Jézus. A bolygók zodiakjában tizenkét jegy van és a Nap.

A évszám 1776 a piramis legalsó kősorán olvasható - ez egyértelműen a függetlenség kikiáltására vonatkozik. Egy mellékes érdekesség, ha összeadjuk az 1776 számjegyeit: 1+7+7+6 = 21-et kapunk ami a nagykorúság évszáma, legalábbis Amerikában.
Ezen a oldalon két felirat olvasható: „Annuit Coeptis” („Helyesli Szándékainkat”), és „Novus Ordo Seclorum” („Az Idők Új Rendje”) ami természetesen a Szabadkőművesség régi álma. Mi ez az álom? Az „Új Idők Rendje” az 1776-t utáni időkre, az új köztársaságra, vagy Francis Bacontól vett ideára utal?

Idézet Bacontól: „Nyilvánvalónak tartjuk, a következő igazságokat: Hogy minden ember egyenlőnek teremtetik, s hogy alkotójuk fölruházza őket bizonyos el nem idegeníthető jogokkal, azok között is az élethez, a szabadsághoz, a boldogság eléréséhez fűződőket...”

4 megjegyzés:

Névtelen írta...

Elolvastam a dollárral kapcsolatos fejezetet, de semmi konkrétot nem találtam, ami egyértelműen szabadkőműves szimbólumokkal hozható összefüggésbe. A mindent látó szemről írtam lentebb. Az, hogy a dollár jeleként használatos S betűn áthúzott két vonalnak köze lenne a szabadkőművességhez, az valóban jól hangzó hipotézis - ilyenkor viszont mindig a forrást kellene előszedni: honnét tudjuk, hogy valóban azért van az az S betűn az a két vonal, mert azt szabadkőműves szimbólumnak szánták? (Ha most megfordulok, mögöttem van pl. egy tárológaléria, annak két oszlopa, mégse gondolnám, hogy bármi köze volna a szabadkőművességhez.)

A többi szimbólummal kapcsolatban ezoterikus jeleket emleget az írás, csakhogy nem minden ezoterikus jel szabadkőműves. Ezek a jelek pedig éppenséggel nagyon sok helyen fölbukkannak.

Ráadásul a megfogalmazások pl. így szólnak: " 'Novus Ordo Seclorum', ami természetesen a szabadkőművesség régi álma". Hogy? Micsoda? Hol van az a leírva, hogy a szabadkőművesség régi álma a "korszakok új rendje"? (Ez ugyanis a helyes fordítás.) Mondott ilyet valaki valamikor?

Egyébként amiről itt beszélünk, az az Egyesült Államok 1782-ben készült nagypecsétje - ami nem mellesleg csak az 1930-as években került a dollárra. A nagypecséthez több terv készült, és a kongresszus végül egy olyan embernek a munkáját fogadta el, aki nem volt szabadkőműves.

Szóval, ez javarészt - hasonlóan ahhoz, amikor Washington utcaképében keresnek szabadkőműves szimbólumokat - a népszerű bulvártörténetírás tetszetős, de nem alátámasztott hipotézise.

Névtelen írta...

Már nem emlékszem, hogy mikor és hol, de azt olvastam, hogy a dollár jele az US betűk egymásra írásából származik, aztán az U alsó összekötése "lekopott". Ezt erősítheti, hogy ilyen módon készült emblémákkal gyakran találkozhatunk az angolszász világban.

szabadkomuves írta...

A dollár jel különböző eredetét - melyről egyikről sem tudjuk, igaz-e -, taglalja a wikipédia

http://en.wikipedia.org/wiki/Dollar_sign

köztük a szk eredetet is.

Névtelen írta...

Valamint a hivatalos leirása a pecsétnek és szimbólumainak

http://www.greatseal.com/symbols/explanation.html